Klikni pre podrobnosti...

Poďakoval sa ženám za ich činnosť a pozdravil deti. Túto činnosť žien Hlinkovej slovenskej ľudovej strany porovnal s činnosťou celej strany. Medziiným povedal: Hlinková strana práve na tieto Vianoce dáva slovenskému národu najviac, čo politická strana dať môže. Tieto darčeky, čo ste dostali vy, deti, sú malým symbolom toho veľkého daru, ktorého neoceniteľný význam pochopíte, až keď budete veľkí. Hlinková strana je stranou nielen politickou, ale aj sociálnou. Vyrovnáva protivy. Kde je primnoho, tam vezme a dá, kde je málo. Všetko to robí pre národ. I vy, detičky, keď sa modlievate zo svojho úprimného srdca, pomodlite sa vždy za slovenský národ.


Slovák, r. 20, 1938, č. 289, s. 5, Dr. Tiso u najchudobnejších; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 52, s. 4, Dr. Tiso u najchudobnejších; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 291, s. 3, Hlinková strana je aj stranou sociálnou.