Klikni pre podrobnosti...

Schôdzku otvoril úradujúci podpredseda strany, predseda slovenskej vlády Msgr. dr. Jozef Tiso rečou, v ktorej vyzdvihol význam aktu odohravšieho sa po tieto dni v Prahe: voľby prezidenta republiky.

Pripomenul, že v osobe dr. Emila Háchu bol za prezidenta nového štátu Čechov a Slovákov zvolený muž, za ktorým stojí zjednotený český národ a ku ktorému má plnú dôveru i jednotný slovenský národ. Potom sa predseda vlády zapodieval významom blížiacich sa volieb do zákonodarného snemu Slovenskej krajiny, ktoré dajú slovenskému rudu príležitosť zapojiť sa do práce za nové, slobodné Slovensko. V okolnosti, že na Slovensku je dnes len jedna politická strana, možno vidieť najmarkantnejší dôkaz absolútnej jednoty slovenského národa. V odpovedi na niektoré otázky prítomných členov zákonodarných klubov prehovoril predseda vlády o zahranične-politickej situácii. Vyhlásil, že otázka hraníc je už definitívne riešená a že teraz sa môže začať vnútorná výstavba Slovenska.


Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 280, s. 3, Predseda vlády dr. Tiso o význame volieb.