Klikni pre podrobnosti...

Všetko to, čo sa 20 rokov hlásalo, rečnilo, čo sa za národ za 20 rokov burcovalo, dosiahlo sa až dnes. 6. október zastavil žľaby tekúcej mútnej vody do Bratislavy a odtiaľ do iných miest slovenských. Keď Slovák sa žiadal do úradu, žiadal koncesiu alebo hocijaké zamestnanie, nikto sa ho nepýtal, či je statočný človek, či je statočný Slovák. Otázka bola: či je náš a či nie je náš?, t. j. prizeralo sa na to, ku ktorej politickej strane patril. Na policajných riaditeľstvách hromadili sa balíky spisov. Našli sa svedkovia, našli sa udavači, ktorí boli ochotní prisahať i na to, o čom dotyčný obvinený vôbec nevedel.

Toto všetko boli následky skorumpovaného, starého, prehnilého režimu, ktorý nevyberal prostriedky pri urážaní svojich politických odporcov. Väčšinou to boli Slováci, statoční Slováci. Tento jednostranný, tendenčný režim vytvoril vo verejnosti mienku, že len ten je dobrý politik, kto vie nadávať, kto sa dá podplácať. Slovom, kto to umí. Politika je služba verejnosti. Slovenská verejnosť bude príjemne prekvapená, že poslanci slovenského snemu, ktorý sa onedlho otvorí, nebudú mať nijaký poslanecký plat. Ukážeme, že chceme za národ pracovať, preň a nie z neho žiť. Ale v pražskom parlamente nemohli sme to tak zariadiť, aby 280 poslancov bralo to, čo im štát dával a my aby sme aj to dali, aj naše platy, aby toho mali viac. V pražskom sneme by sme boli slúžili takto len im. Ale v slovenskom sneme vieme, komu budeme slúžiť. Chceme pozdvihnúť slovenský národ po každej stránke a preto vieme, pre koho budeme sporiť. Zmena režimu nie je to, že odíde Ivanka a na jeho miesto príde Hudec. Hudec musí slúžiť národu po slovensky. Vieme, že to budú veci veľmi chúlostivé a niektorí si autonómiu predstavili tak, že tých vyženieme a teraz to budeme my tak robiť. To nesmie byť. Vieme, že každý bude mať toľko, aby mal z čoho žiť, aby vedel, za čo pracuje. Zjednotenie znamená prehodiť si svoje duše, svoje myšlienky a my všetci, čo sme takto pracovali za národ, dokážme, že pracujeme naozaj za národ, a nie za seba. Orgány istej politickej strany, ako sa to teraz ukázalo – a verejnosť bude prekvapená týmto objavom – využili svoje poslanie na to, aby pod falošnými pasmi dovážali počas Anschlussu emigrantov na naše územie. Ak by to takýmto spôsobom malo pokračovať aj so zjednotením, to by malo veľmi zlé následky. Preto je najdôležitejšie zmeniť svoje duše. Zjednoťme sa všetci pod heslom: Nehľadajme seba, nepracujme pre svoje záujmy, ale za prospech a veľkosť národa slovenského! Pracujme len za Boha – a národ pritom bude svorný a jednotný. Nech nám Pán Boh pomáha.


Slovák, r. 20, 1938, č. 266, s. 3, Pracujeme naozaj za národ a nie za seba; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 48, s. 5, Pracujeme naozaj za národ a nie za seba; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 155, s. 2, Politika je služba verejnosti; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 269, s. 1, Dokážme, že pracujeme naozaj za národ!; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 192, s. 1, Každý bude mať toľko, aby mal z čoho žiť.