Klikni pre podrobnosti...

Predseda vlády dr. Jozef Tiso prehovoril do zvukového filmu o význame zjednotenia slovenského národa. Medzi iným zdôraznil, že nový systém, nový život je podstatne iný, než bol predošlý, aj keď niekde ešte zostali ľudia starého režimu. Podrobne hovoril o úmysloch vlády radikálne

odstrániť všetko, čo a kto ešte stojí v ceste lepšieho slovenského života a od všetkých cudzích živlov očisteného samostatného Slovenska. Slovenskí roľníci, robotníci, remeselníci, úradníci, slovenské hospodárstvo, priemysel, kultúra, umenia zjednotené bude slúžiť len slovenskému národu. Vláda je tu z národa a len pre národ. Národ je najvyšším našim cieľom. Zjednotení nastúpili sme novú cestu v duchu Andreja Hlinku.


Slovák, r. 20, 1938, č. 263, s. 3, Vláda z národa a pre národ; tiež Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 190, s. 3, Vláda z národa a pre národ.