Klikni pre podrobnosti...

Žilinská dohoda a ťažké údery z cudziny na našu slobodnú Slovenskú krajinu zjednotili politické strany v jeden mohutný tábor: Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu (stranu slovenskej národnej jednoty).

Ostatné slovenské politické strany spojili sa s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a tým padli raz navždy ploty, ktoré delili a rozdeľovali Slovákov, brata od brata, detí od rodičov. Všetci sme teraz jedno telo, jedna duša! Všetci sme synovia a dcéry slovenského národa a verní prívrženci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty).

Všetci sme zjednotení v duchu veľkého vodcu Andreja Hlinku a nedáme sa už nikdy rozbiť!

Jeden Boh, jeden národ, jedna strana!

Ona bude s rovnakou láskou chrániť roľníkov, robotníkov, remeselníkov, obchodníkov a úradníkov, teda celý slovenský národ! Vyhoďme zo svojich sŕdc politické hnevy, naplňme ich láskou a oddanosťou k slovenskému národu, k jeho vláde a k jeho strane!

Nedeľa 20. novembra je dňom zjednotenia, dňom lásky a zmierenia. V každom meste, v každej dedine je v tento deň národná manifestácia s týmto programom:

1.   Otvorenie manifestácie.

2.   Slávnostná reč o význame politického zjednotenia sa slovenského národa.

3.   Prejavy predsedov miestnych organizácií zjednotených strán.

4.   Zakľúčenie.

5.   Slovenská hymna „Hej Slováci".

Pričiňte sa všetci dobrí Slováci, najmä miestni vodcovia ľudu (dpp. farári, učitelia, starostovia, notári), aby manifestácia vo vašej obcí bola dôstojným a radostným výrazom historického zjednotenia sa slovenského národa!

Nech žije slovenský národ! Nech žije slobodné Slovensko! Nech žije jediná slovenská politická strana: Hlinková slovenská ľudová strana (strana slovenskej národnej jednoty)!


Slovák, r. 20, 1938, č. 262, s. 1, Slovenskému národu; tiež Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 265, s. 2, Slovenskému národu!; Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 47, s. 2, Slovenskému národu!; Trenčan, r. 15, 1938, č. 47, s. 1, Slovenskému národu!; Slovenský robotník, r. 17, 1938, č. 46, s. 1, Slovenskému národu!