Klikni pre podrobnosti...

Zastávame názor, že normálne a priateľské spolužitie Nemcov a Slovákov v štáte sa už pozitívne vyvíja. Nemecká národná skupina dostane autonómiu správnu, hospodársku a kultúrnu, prispôsobenú podľa daných miestnych pomerov. Všeobecné volebné právo ostane. Nemecká strana môže pracovať celkom neobmedzene a nebude ani dotknutá úpravou otázky slovenských strán. Dr. Tiso odhaduje počet Nemcov na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi na 150 000 duší. Očakávame od Nemcov v našej krajine – dodal dr. Tiso – že budú hrať sprostredkovaciu úlohu medzi Slovenskom a Nemeckom. Dr. Tiso potom vyslovil prianie, aby sa priateľský pomer Slovenska k Nemecku prejavoval na prvom mieste tiež úzkym spojením s hospodárskym životom nemeckým.


Podľa Slovenskej pravdy nemecké noviny už 14. 10. 1938 uverejnili rozhovor svojich spravodajcov s J. Tisom „o politike, ktorú mieni slovenská vláda sledovať vzhľadom na národnostné menšiny, najmä vzhľadom na menšinu nemeckú. Ministerský predseda vyhlásil, že Slováci nemajú v úmysle Nemcov odnárodnu. Slovenská vláda zabezpečí Nemcom všetky práva. V tomto smere stalo už aj dôležité rozhodnutie zriadením nemeckej a maďarskej sekcie pri prezídiu ministerskej rady. Ďalej hovoril ministerský predseda dr. Tiso o pomere Slovenska k autoritatívnym štátom. Slovenská vláda s radosťou vzala na vedomie, že v autoritatívnych štátoch vedeli vykynožiť všetky rozvratné živly. Už aj preto budú sa snažiť vedúce politické osobnosti Slovenska zachovávať k autoritatívnym štátom čo najpriateľskejší pomer.“

Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 149, s. 3, Predseda vlády dr. Tiso o Nemcoch na Slovensku; tiež Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 163, s. 3, Vláda z národa a pre národ.