Klikni pre podrobnosti...

Predseda vlády dr. Jozef Tiso vo svojej reči, ktorú prenášali amplióny desaťtisícovému zástupu na ulicu, vyhlásil, že slovenská vláda nebude pokračovať v nežičlivosti starého režimu a prejaví veľký záujem, aby vyskúmala, či skutočne tie štiavnické bane nemôžu už viac dávať národu bohatstva a baníkovi chlieb. Vláda vynaloží všetko, aby oživila baníctvo v Štiavnici a okolí. Nesklamete sa vy v nás, a žiadam, aby sme sa ani my nesklamali vo vás.

Potom hovoril v politickej čiastke svojej reči, že vláda stojí na základe plnej legality a napĺňa svoju moc slovenským duchom a heslom: Na Slovensku Slovák musí byť pánom. Kto sa prehrešil proti národu, ten musí zmiznúť. Som rád, že som prišiel dnes do Štiavnice, lebo načerpal som tu silné presvedčenie, ktoré azda už v najbližších dňoch budem môcť uplatňovať, že totiž Štiavnica je slovenská a nechce patriť pod cudziu nadvládu. [Ohromná búrka nadšenia a ľud v sieni i na uliciach jednotne skanduje: „Štiavnica je slovenská“ a „Maďarom ju nedáme“.] V tom je veľký omyl mnohých maďarských politikov, že si namýšľajú, akoby Slováci s otvoreným náručím chceli z otroctva k nim. Povedali sme im to v Komárne a dnes to azda aj začínajú cítiť, že slovenský národ je samostatný a sebavedomý národ, ktorý nechce žiť v žiadnom otroctve, ale ani pod žiadnou nadvládou. 6. október znamená historický medzník v našom živote a my si svoju vybojovanú slobodu nedovolíme zašantročiť a nedovolíme am rezať kusy zo živého tela slovenského národa! Preto budeme pestovať ešte vo väčšej miere v našom ľude ducha národného a kresťanského. Odkazujeme na sever i na juh, na západ i na východ, že náš samostatný národ a naše Slovensko si nikomu nedáme! Národné povedomie a láska k slobode v slovenskom národe má také hlboké korene, že vykynožiť sa nedá. Slovensko je malé, ale je naše! [Výkriky: Malé je, naše je, nikomu ho nedáme!]

Nová vláda každému Slovákovi chce umožniť lepší, spokojnejší život. Každému bude merať podľa spravodlivosti, lebo nič viac neroztrpčuje ľudí, ako nespravodlivosť a krivda. Touto spravodlivosťou bude merať vláda i Ban[skej] Štiavnici!


Slovák, r. 20, 1938, č. 243, s. 4, Nádherný večer v Banskej Štiavnici; tiež Slovák týždenník, r. 19,1938, č. 44, s. 5, Nádherný večer v Banskej Štiavnici; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 170, s. 2, „Čo Štiavnicu bolí, dr. Tiso zhojí!“