Klikni pre podrobnosti...

Drahý národe slovenský! Právoplatní reprezentanti slovenského národa rozhodli dňa 6. októbra v Žiline podľa želania vás všetkých. Stalo sa tak v duchu dejín národa a stalo sa tak v duchu odkazu vodcu slovenského národa Andreja Hlinku. Jeho odkaz znel: Buďte jednotní a nepoddajní! Všetci Slováci sme dnes ako jeden a sme nepoddajní. Preto naša vôľa stala sa skutkom. Vláda nad Slovenskom prechádza do rúk slovenských.

Najvyšším príkazom chvíle je, aby ste zachovali pokoj a poriadok. Chráňte svoje majetky a svoju česť! Nedajte sa vyprovokovať. Proti prípadným pokusom provokačným obráťte sa na zákonitú vrchnosť. Úradníci a zamestnanci každého druhu verne zostaňte na svojich miestach. Nedajte sa strhnúť do žiadnej nepremyslenej akcie! Moc je dnes v rukách zákonitej slovenskej vlády.

Budujeme nové Slovensko. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.

V týchto historických chvíľach s vďakou myslíme na našich bratov Slovákov v Amerike a na celom svete, ktorým patrí náš prvý pozdrav.

Oznamujeme našim Slovákom za more, že tu je hodina víťazstva boja, v ktorom oni stáli v prvej línii. Spomíname tu všetkých martýrov, všetkých, ktorí položili svoje životy a prinášali ťažké obete, aby sa splnili dejinné túžby slovenského národa. Ako chceme doma udržať a ďalej budovať a prehlbovať jednotu slovenského národa, tak chceme v priateľských stykoch nažívať so všetkými okolitými národmi. Chceme, aby všetci občania Slovenska dostali všetko čo im patrí. Slováci, Rusíni, Maďari a Nemci budú uspokojení. Pričiňte sa všetci, aby naša Slovenská krajina bola nám všetkým šťastlivým domovom. Nech nám Pán Boh pomáha!


Slovák, r. 20, 1938, č. 229, s. 3, Slovenská krajina bude nám všetkým šťastlivým domovom.