Klikni pre podrobnosti...

Podpredseda strany dr. Tiso ujímajúc sa slova spomenul najprv pamiatku Andreja Hlinku, duch ktorého viedol a doviedol národ k víťazstvu, aby už v najbližších chvíľach prevzal vládu Slovenska do svojich rúk. V týchto chvíľach naplnení sme všetci duchom Andreja Hlinku, všetci Slováci, ktorí žijú tu už 1 100 rokov. I keď sa menili hranice na tomto území, Slováci žili tu svojský, samobytný slovenský život. Dnes po veľkých štáciach slovenského národa dospeli sme k Žiline, k 6. októbru, ktorý dielo naše korunuje. Hlinka hovoril pred 20. rokmi, že naše manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo. Vstúpili sme do nového štátneho života. Dnes prežívame chvíľu, že slovenský národ začína si sám písať svoju históriu ako samobytný, suverénny národ.

Poslanec dr. Tiso opísal potom tŕnistú cestu vyjednávania až po dnešné historické chvíle v Žiline. Privítal prítomných delegátov a hlavne vzdal vďaku bývalému ministrovi Matúšovi Černákovi, ktorého mužné chovanie prispelo veľmi k urýchleniu slovenského vývoja.

Dr. Tiso konštatoval, že Hlinková slovenská ľudová strana nevyjednáva s nikým, lebo všetci Slováci sú jeden národ.

Dojemným spôsobom nakresliac starostlivosť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany o Slovensko a o jeho budúcnosť, zvýšeným hlasom pokračoval dr. Tiso, že teraz sme prikročili k rozhodujúcim okamžikom. Včera predsedníctvo strany pripravilo deklaráciu. ... Po neopísateľných scénach radosti... dr. Tiso číta deklaráciu.... Pred Katolíckym domom stáli už masy ľudu. Dr. Tiso vychádza na balkón a prečíta zhromaždeným deklaráciu. ... Dr. Tiso vyzval zástup, aby zachoval pokoj a poriadok. My sme v najväčšom pokoji a dôstojne prevzali moc do svojich rúk. Slovenský národ nech počúva svojich reprezentantov, nech sa nedá pomýliť provokatérmi, každý nech vyčká, čo oznámi náš slovenský rozhlas, lebo už v najbližších chvíľach budeme môcť vyhlásiť zostavenie prvej slovenskej vlády.


Slovák, r. 20, 1938, č. 228, s. 1-2, Prevzali sme vládu nad Slovenskom; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 41, s. 1-2, Prevzali sme vládu nad Slovenskom.