Klikni pre podrobnosti...

Otázka židovská bude na Slovensku riešená spravodlive, sociálne a ľudsky ... slovenská vláda venuje pozornosť vysťahovalectvu židov do Palestíny. Je to jasné aj zo schválenia transferu a vysťahovaleckého plánu dr. S. E. Soskina.

Na otázku, prečo 87 000 židov nemá zastúpenia v slovenskom sneme, odpovedal dr. Tiso, že židia mali príležitosť podať si vlastnú židovskú kandidátku do slovenského snemu. To neurobili. Bola u mňa aj delegácia slovenských židov, ktorá zdôraznila svoju lojalitu oproti slovenskej vláde, ale nepožadovala zastúpenie v slovenskom sneme. Nariadenie o revízii štátneho občianstva a o úprave otázky emigrantskej vzťahuje sa i na Slovensko, kde sa zdržujú emigranti z Nemecka, Maďarska a Poľska. Títo budú alebo dopravení do pôvodnej svojej krajiny, alebo, keď by to nebolo možné, určí sa im miesto pobytu. Musíme ešte ... zákonne stanoviť účasť židov na našom hospodárskom živote. Budúci židovský zákon slúži istote a aj tomu, aby židia neboli postavení pred prekvapenia a vedeli, ako ďaleko budú môcť byť činní v hospodárskom živote. Zákon židovský, ktorý bude platiť pre celú Česko-Slovenskú republiku, sa práve štylizuje a bude skoro predložený parlamentu.


Slovák, r. 21, 1939, č. 34, s. 3, Židovský zákon rovný pre celú republiku; tiež Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 35, s. 3, Zpravodajca „židovskej agentúry“ u dr. Tisu; Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 34, s. 1, Židovský zákon pripravený.