Klikni pre podrobnosti...

Vidieť, že radi nastupujete a vítate. Áno, potrebujeme gardu, ale gardu naplnenú duchom kresťanským a národným a plne disciplinovanú, ako nám prikazuje naša viera a slovenskosť. Po 6. októbri bolo počuť veľa rečí od nezodpovedných živlov, že vraj je to vláda len dočasná, čoskoro sa to všetko zvrtne do svojich starých koľají. Tí sa však mýlili, čoho dôkazom je uskutočnenie prvého slovenského snemu.

Mali sme, pravda, aj dosiaľ vlády, menované však činiteľmi cudzími, ktorí Slovensku ani spravodlivo nechceli slúžiť. Terajšia vláda je vládou z vôle slovenského národa, ktorému bude aj verne slúžiť. Vláda táto vznikla podľa nášho slovenského snemu. Máme už vládu tretiu. Tu sa začína ukazovať účinok, čo sme po 6. októbri začali húževnaté a nepoddajné robiť. Vyhlasujem – nikto nemôže a nebude na Slovensku vládnuť, koho nenavrhne slovenský snem. Slovenskému snemu podľa ústavnej listiny patrí právo navrhovať vládu a návrh dať do rúk prezidenta. Preto prišlo aj k demisii druhej vlády a k vymenovaniu vlády tretej, ktorá pôjde tými šľapajami, ako vláda druhá. Táto vláda tretia začína vládnuť z vôle slovenského národa. Národ si zvolil snem z dôvery k poslancom a vravím, budeme vždy slúžiť len národu – pomáhať mu a tak budovať šťastné nové Slovensko.


Slovák, r. 21, 1939, č. 19, s. 4, Vládneme z vôle slovenského národa.