Nuž len tak skrátka a otvorene
zo srdca idú pozdravy
jak zvuky fanfár čo sa rozleteli
i k tomu čo sa podobral
pestúnom byť u Jezuliatka

Hej v tomto mene
je toľko kúzla lásky oddanosti
tak vrúcne Ho on miloval
jak nikto iný okrem dobrej Matky
Sedembolestnej čo pod krížom
musela počuť i o rúcho hádky
svojho Syna

Veď predsa Ty nosíš meno toho svätca
ktorý sa obetoval celý
keď pacholiatko zničiť chceli
nešetriac seba deň a noc
sa trudil v službe sveta obnovy
by zmaril plány Herodesa
keď ukázať chcel svoju moc
i vraždu spáchať hotový...

Že vec tu iná veď to len ešte ukáže sa
čo všetko Tys' mal na starosti
by národ Tvoj si ratoval
pred zahynutím...
jak hamoval si víchre čo sa valili
by rozmetali všetky mosty
cez ktoré národ tvoj prejsť mal...

Hej pestúnom si pravým vodcom národa
smer ukázal si vo chvíli
jak načim sa mu uberať
cez tmavé púšte rokliny
jak rozhádzať tú silnú hať
čo stála v ceste z cudziny...
Nuž nebola to náhoda
dostať sa zas do Nazaretu
jak široký je ďaleký
že národ náš žiť bude naveky...!

Nuž vejte vejte zástavy,
a k nemu neste naše pozdravy!!!

Z Kalendára HSĽS z roku 1942, ktorý zostavil Dr. Imrich Kružliak.