Search
A: P: D: id Opisný názov: Typ: Rok +  
0TQ6 Náboženský svetonáhľad Kniha – náboženstvo 1996
L84N V Kristu Ježíši Kniha – náboženstvo 1996
IMZO Krátke poučenie o pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu Kniha – náboženstvo 1996
YSK2 Gesichte des Kalvarienberges zu Deutschproben Kniha – všeobecné dielo 1996
46X1 Cudzím dvorom Kniha – literatúra a rétorika 1996
H9ML Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy Kniha – náboženstvo 1996
K48D Pravidla lyžařských závodu Kniha – všeobecné dielo 1996
8318 Omše svätých a blahoslavených Spoločnosti Ježišovej Kniha – náboženstvo 1996
OVGY Základy katolíckej sociálnej náuky Kniha – sociálne vedy 1996
8RB2 Chryzantémy Kniha – prírodné vedy 1996
2UGA Traja bratia Kniha – literatúra a rétorika 1996
X1WT Sokoliar Tomáš Kniha – literatúra a rétorika 1996
6PCA V záblesku vekov Kniha – literatúra a rétorika 1996
O02R Milovať - žiť. Lyrické meditácie Kniha – literatúra a rétorika 1996
W9D0 Bez matky Kniha – literatúra a rétorika 1996
MEXS Svetelný periskop Kniha – literatúra a rétorika 1996
JGER Klíče svatého Petra Kniha – náboženstvo 1996
CWKL Hodina s trpiacim Kristom Kniha – náboženstvo 1996
LLXQ Duchovný pastier 4/1975 Časopis 1996
NYYN Národný kalendár 2006 Kniha – všeobecné dielo 2012
SO8A Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národných dejín Kniha – všeobecné dielo 1996
WJ2K Rozhovory z diaľky Kniha – všeobecné dielo 1996
ONBX Eseje o národe Kniha – filozofia a psychológia 2012
SGQP Jazyky z draka. Mytológia slovenských rozprávok Kniha – literatúra a rétorika 2012
81UM Jozef Cíger-Hronský. Život a dielo Kniha – všeobecné dielo 2012
H8K0 Poznávame dejiny slovenského povojnového exilu Kniha – všeobecné dielo 1996
SCDA Historická genéza slovenského povojnového exilu a jeho spätosť so Slovenskom Kniha – všeobecné dielo 1996
XQTA Zborník prednášok o protagonistoch slovenského povojnového exilu a o niektorých kultúrnopolitických udalostiach v dejinách Slovenska Kniha – všeobecné dielo 1996
JS44 Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu Kniha – všeobecné dielo 1996
VQUU Pápež prichádza k nám Kniha – náboženstvo 1996
GW5C Medailón Ondreja Krnáča Kniha – všeobecné dielo 1996
TEVS Historický časopis 4/1989 Časopis 1996
01DO Historický časopis 2/1986 Časopis 1996
VTP8 Historický časopis 3/1985 Časopis 1996
6GI2 Historický časopis 4/1984 Časopis 1996
WBQX Historický časopis 2/1983 Časopis 1996
S0G6 Historický časopis 2/1982 Časopis 1996
CT46 Die historische und sprachwissenschaftliche Entwicklung der slowakischen Sprache Kniha – zemepis a história 1996
SZB1 Odkedy sme Slováci? Pôvod Slovákov a kresťanstvo Kniha – zemepis a história 2012
8YN8 Slovenský národ a jeho štátnosť Kniha – zemepis a história 1996
OO4U More Kniha – literatúra a rétorika 1996
UYOG Tri roky obnovenej členskej základne Matice slovenskej 1990-1992 Kniha – všeobecné dielo 1996
EUHD Životopis Konštantína Čulena Kniha – všeobecné dielo 1996
GY5D Prezident Dr. Jozef Tiso očami obhájcu Dr. Martina Greču Kniha – všeobecné dielo 1996
HKAG Živé stopy Kniha – všeobecné dielo 1996
XOUJ Pieseň o Bernadete Kniha – náboženstvo 1996
DGRP Nacionalizmus alebo národné povedomie? Kniha – zemepis a história 2012
W5VU Moravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvo Kniha – zemepis a história 2012
UMVP Rebelanti a suplikanti. Slovenská otázka v ilegalite a v exile 1944-1945 Kniha – zemepis a história 1996
DQ2P Samostatnosť Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkových akadémií v Bratislave a Košiciach 13. a 14. marca 2014 Kniha – zemepis a história 2015
Strana 2 z 13

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore