Search
A: P: D: id Opisný názov: Typ: Rok +  
Z93R Princíp hry v slovenskej poézii Kniha – literatúra a rétorika 1996
0WXH Svätý troj-úder. Na bralo-sklu základ to našej budúcnosti čili. Čili kriesenie z mrtných slovenského národa. S prílohami! Kniha – všeobecné dielo 1996
8C7X Filkorn Eugen. Verný svojmu svedomiu Kniha – všeobecné dielo 2012
QFXE Noc v močiari Kniha – literatúra a rétorika 1996
A25S Od tří králú do Silvestra Kniha – všeobecné dielo 1996
4VXJ Der Kreuzweg des Herrn Kniha – náboženstvo 1996
WHG7 Pán Buh na návšteviě Kniha – náboženstvo 1996
JZV2 Obrady kňazskej vysviacky Kniha – náboženstvo 1996
U98B Život človeka vo svetle umučenie Krista Pána Kniha – náboženstvo 1996
0G9B Na dušičky pamätajme... Kniha – náboženstvo 1996
HHHU Modlitby apoštolských duší Kniha – náboženstvo 1996
N7W8 Eucharistické srdce Ježišovo Kniha – náboženstvo 1996
MV33 Boh v otázkach dnešného človeka Kniha – náboženstvo 1996
V9KR Ježíš. Buh svátostný posviětitel života Kniha – náboženstvo 1996
T42X Hon na ovcu Kniha – literatúra a rétorika 2012
73TE Národnostná otázka v Uhorsku Kniha – všeobecné dielo 1996
KWN5 Martin Rázus I. Osobnosť a dielo (1888 - 1923) Kniha – všeobecné dielo 1996
SVCJ "... postavme si kostol." (Rozprávanie o tej našej krvavej posviacke kostola 27. októbra 1907) Kniha – všeobecné dielo 1996
VXNL Čas pre nesmrteľnosťou Kniha – literatúra a rétorika 1996
NEPX Národný kalendár 1999 Kniha – všeobecné dielo 1996
TWAV Národný kalendár 2007 Kniha – všeobecné dielo 2012
52QR Národný kalendár 2009 Kniha – všeobecné dielo 2012
SYTT Národný kalendár 2010 Kniha – všeobecné dielo 2012
CF6K Slovensko v rokoch 1945 - 1948. I. diel: Volga sa vliala do Hrona Kniha – zemepis a história 1996
6C9M Slovensko-maďarské vzťahy. História a súčasnosť vo faktoch Kniha – všeobecné dielo 1996
FHBZ Takto vznikol slovenský štát Kniha – všeobecné dielo 1996
P1CR Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva Kniha – všeobecné dielo 1996
IKSS Skauting a dialógy z dobou Kniha – všeobecné dielo 1996
Q2V6 Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského. Autobiografia Kniha – všeobecné dielo 1996
NCG5 Spomienky a svedectvo Kniha – všeobecné dielo 1996
2KCV Madame Curie Kniha – všeobecné dielo 1996
HDPL Safari na podkovovitých Kniha – literatúra a rétorika 1996
OJKX Anton Bernolák (1762 - 1813). Pôvod a osudy jeho rodiny. Život a dielo Kniha – všeobecné dielo 1996
YKXR Básnici sa vracajú. Výber z exilovej poézie. Kniha – literatúra a rétorika 1996
YEQ7 Trianonská trauma. Sprisahanie proti republike? Kniha – všeobecné dielo 2012
0KJ6 Maďarské vraždenie. Maďarský biely teror Kniha – všeobecné dielo 2012
Y9GE Veľké demokracie. Dejiny po anglicky hovoriacich národov Kniha – všeobecné dielo 2012
G8J7 Vstávajte vlastenci. Úvod do vlasteneckej výchovy Kniha – všeobecné dielo 2012
QSS5 Vraždiaca sa Európa. Nemecký lev a maďarská hyena Kniha – všeobecné dielo 2012
LMRI Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade. Rozjímanie sv. Pia z Pietrelciny OFMCap Kniha – náboženstvo 2012
P33O Už je tu ten čas II Kniha – náboženstvo 2012
2TJG Už je tu ten čas I Kniha – náboženstvo 2012
BE94 Svetlo zo Solúna. Úvaha o solúnskych bratoch najmä o sv. Metodovi, na základe staroslovenských prameňov Kniha – náboženstvo 2012
H864 Hriešna krajina Atlantis Kniha – literatúra a rétorika 1996
FGC3 Slovensko: Od komunizmu kam? Kniha – sociálne vedy 1996
O51V Za slovenský juh Kniha – všeobecné dielo 2012
IOUH Tragédia v Černovej a Andrej Hlinka Kniha – všeobecné dielo 1996
A6N5 Prečo mám rád slovenčinu. Prečo mám rád Slovensko. 9. roč. Kniha – literatúra a rétorika 2012
YU8W Dr. Jozef Cieker. Seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekra v Tvrdošíne 20. júna 1997 Kniha – všeobecné dielo 2012
9UAD Listy Jána Francisciho (1851 - 1902) II Kniha – všeobecné dielo 2012
Strana 9 z 13

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore