Search
A: P: D: id Opisný názov: Typ: Rok +  
J3T5 Viera a život Kniha – všeobecné dielo 2012
N1ZH Švih Kniha – náboženstvo 1996
ITTT Nové obzory 20 Kniha – všeobecné dielo 1996
378U Síly temnoty Kniha – náboženstvo 1996
GN1R Predrahá krv Kniha – náboženstvo 2012
PWCY Janino putovanie Kniha – všeobecné dielo 1996
M0CH Tři prednášky o gnozi Kniha – všeobecné dielo 1996
PVJN Život po smrti Kniha – všeobecné dielo 1996
GRVT Vědecké poznání duše Kniha – všeobecné dielo 1996
VX71 Blahoslavení Jan Sarkander Kniha – náboženstvo 1996
ZA2G Psallite Regi Nostro Kniha – náboženstvo 1996
LL7H Kriterio aneb umění dospěti pravdy Kniha – náboženstvo 1996
8PX4 Sv. Alžbeta Kniha – všeobecné dielo 1996
V3IA Julián Kniha – náboženstvo 1996
FTC9 Cesty k víře Kniha – náboženstvo 1996
9Z5Y Cirkev Kristova v dejinách Kniha – náboženstvo 1996
UH8O Nové obzory 25 Kniha – všeobecné dielo 1996
84Y7 Dialóg s Pavlom VI. Kniha – náboženstvo 1996
JGE4 Posolstvo lásky Kniha – náboženstvo 1996
DJU2 Sv. Ján De La Salle Kniha – náboženstvo 1996
VV3Q Slovenská štátnosť a slovenský povojnový exil Kniha – všeobecné dielo 2012
AQFX Slovenská štátnosť a slovenský povojnový exil Kniha – všeobecné dielo 1996
3E6B Slovenské Martýrium Kniha – všeobecné dielo 2012
RSWI Dejiny Slovenska a Slovákov Kniha – všeobecné dielo 2012
UKZA Žilinská právna kniha Kniha – všeobecné dielo 2012
V7Q7 Pohľady do minulosti a do nového svitania Kniha – všeobecné dielo 2012
0N18 Česi a Slováci v štátnych službách ČSR Kniha – všeobecné dielo 1996
X6SE Milan Rastislav Štefánik Kniha – všeobecné dielo 1996
ERP8 Dr. Jozef Paučo Kniha – všeobecné dielo 1996
ESDN Spiritualita hnutia kresťanských rodín na Slovensku Kniha – náboženstvo 1996
ATW2 Božie zjavenie Kniha – náboženstvo 1996
VKE6 Renan, Německo a atheismus XIX. stol. Kniha – náboženstvo 1996
GANC Kniha života pre každého Kniha – náboženstvo 1996
ZFUY Tragický pocit života v ľuďoch a národoch Kniha – všeobecné dielo 1996
CNHY Podivuhodné vody na Spiši Kniha – všeobecné dielo 1996
K5VL Excelsior. Básnická toccata Kniha – literatúra a rétorika 1996
WJH2 Hospodárske dejiny Slovenska 1526 - 1848 Kniha – všeobecné dielo 2012
POPI O tragickém umiění Kniha – filozofia a psychológia 2012
ROCU Filosofie přírody u sv. Tomáša Akvinského Kniha – filozofia a psychológia 2012
1FCF K slobodným pobrežiam Kniha – všeobecné dielo 1996
1W54 Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov Kniha – všeobecné dielo 1996
RPH1 Všade je kúsok srdca človeka Kniha – všeobecné dielo 1996
GIJ1 Jitro Árijcu. Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie Kniha – všeobecné dielo 2012
WMQD Devín. Slávny svedok našej minulosti Kniha – všeobecné dielo 2012
UI0V Oko uragánu Kniha – všeobecné dielo 2012
V51V Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti) Kniha – sociálne vedy 2012
2CTX Dom na skale Kniha – náboženstvo 1996
YJ1D Magnificat Kniha – náboženstvo 1996
WZTB Huncút Kniha – literatúra a rétorika 1996
WI4E Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad Kniha – filozofia a psychológia 2012
Strana 8 z 13

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore