☑ RDPT-PAM-E6EY

★ Umelecký predmet

75% Nepoškodené

I. Základné informácie:
Názov: Kruhová platika s vystupujúcou ženou so srpom stojacou na zemi v tvare Slovenska a vychádzajúcim slnkom s nápisom „Liberta MCMXCIII“
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby:
Rok výroby: 1993
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál: Kov
Rozmer:
III. Určenie pôvodu:
Autor: Krnáč, Ondrej Prírastkový rok: 1996
Darca: Krnáč, Ondrej Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-E6EY | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4173.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-E6EY | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore