☛ RDPT-PAM-ZEF8

★ Tabuľa

50% Poškodené

I. Základné informácie:
Názov: Drevená tabuľka k „SNP“
Evidencia: Nevyhnutná okamžitá sanácia
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby: Nová Baňa-Štále
Rok výroby: 2014
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál: Drevo
Rozmer:
III. Určenie pôvodu:
Autor: Wolf-Slameníkov, Štefan Prírastkový rok: 2014
Darca: Lacko, Martin Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-ZEF8 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4167.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-ZEF8 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore