☑ RDPT-PAM-0RZC

★ Busta

75% Nepoškodené

I. Základné informácie:
Názov: Busta prezidenta Tisu s nápisom „Msgr. Jozef Tiso 1. prez. Slovenskej republiky“
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby:
Rok výroby:
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál: Sadra
Rozmer:
III. Určenie pôvodu:
Autor: Prírastkový rok: 2011
Darca: Fritz, Anton, vdp. Rok vyradenia:
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-0RZC | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4159.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-0RZC | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore