✖ RDPT-KNI-LABT

★ Kniha – všeobecné dielo

75% Nepoškodené

I. Základné informácie:
Názov: Jeruzalem
Evidencia: Vyradené
Umiestnenie: Veľký depozitár
Miesto výroby:
Rok výroby: 1977
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál: Papier
Rozmer:
III. Určenie pôvodu:
Autor: Lagerlofová, Selma Prírastkový rok: 1996
Darca: Rok vyradenia: 2017
Poznámka:
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2017-01-13
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-KNI-LABT | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz:
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-KNI-LABT | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore