☑ RDPT-PAM-KHR9

☆ Obraz-fotografia

50% Poškodené

I. Základné informácie:
Názov: Elena Kozánková pred RDPT pri jeho otvorení
Evidencia: Zaradené do depozičného fondu
Umiestnenie: Knižnica
Miesto výroby:
Rok výroby:
Počet kusov: 1
II. Určenie predmetu:
ISBN:
Materiál:
Rozmer: 157x120
III. Určenie pôvodu:
Autor: Prírastkový rok: 1996
Darca: Rok vyradenia:
Poznámka: Kozánková ako študentka indentifikovala hrobové miesto prezidenta
IV. Inventarizačné záznamy:
Dátum inventarizácie č. 1:
2016-11-01
Dátum inventarizácie č. 2:

RDPT-PAM-KHR9 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 1/2
V. Zobrazenie:
Súbor zobrazenia averz: rdpt-expozicny-fond_IMG_4107.JPG
Súbor zobrazenia reverz:

RDPT-PAM-KHR9 | Rodný dom prezidenta Tisu, Ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča | STR. 2/2

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore