Klikni pre podrobnosti...
Vdp. Václav Kocian

Veľadôstojný pán Václav Kocian, autor publikácií ako Svetlo zo Solúna, Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo, Zlatý kľúč v srdci Európy či Pod víťazným dvojkrížom požehnal na Nádvorí mučeníkov národa Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči dorazivším pútnikom z prvého ročníku Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore