Klikni pre podrobnosti...

Skupina občanov, o ktorú sa práve zaujíma Vaša hliadka, je skupinou nábožných rímsko-katolíckych pútnikov, ktorí do mesta Rajec zavítali preto, lebo dnes, t.j. 20. apríla o polnoci začína z tohto mesta Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, ktorý organizuje o. z. Nové slobodné Slovensko a spoluorganizuje o. z. Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča.

Z tohto dôvodu nejedná sa o verejné zhromaždenie, ktoré by podliehalo oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 84/1990 Zb. O zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (a to najmä Zákona č. 175/1990 Zb., Zákona č. 515/2003 Z. z. a Zákona č. 468/2007 Z. z.), keďže podľa § 4 písmena a) tohto zákona ide o „zhromaždenie usporadúvané právnickou osobou prístupné len jej členom alebo zamestnancom a menovite pozvaným hosťom,“ a zároveň podľa § 4 písmena b) tohto zákona ide o púť „slúžiacu na prejav náboženského vyznania“.

Ubezpečujem Vás, že všetka naša činnosť bude v súlade s dobrými mravmi a v žiadnom prípade nebudeme našimi úkonmi ako je registrácia dorazivších pútnikov a oboznámenie pútnikov so zmyslom púte, ktoré zavŕšime spoločnou modlitbou, rušiť nočný pokoj.

Po ukončení uvádzacích náležitostí sa v tichosti presunieme mestom, opustiac jeho intravilán vstupom na turistický chodník a Vaša služba na stráži národa pri potieraní zločinu môže tak nerušene počas zvyšku noci pokračovať ďalej.

Ďakujeme Vám, že sa zaujímate o našu bezpečnosť!

Kristu-Kráľu na stráž!

{edocs}http://jozeftiso.sk/dokumenty/ine/201321-prislusnikom-policie.pdf,500,350{/edocs}

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore