Klikni pre podrobnosti...

F12/425-419

Záznam legačného radcu Hewela (osobný štáb ríšskeho ministra zahraničných vecí)

Rozhovor medzi Führerom a slovenským ministerským predsedom Tisom v pracovni Führera v novom ríšskom kancelárstve, 13. marca 1939, od 18.40 hod. do 19.15 hod.

Ďalšími prítomnými boli: ríšsky minister zahraničných vecí, štátny minister Meissner, generál Keitel, generál Brauchitsch, štátny tajomník Dietrich, štátny tajomník Keppler minister Durčanský.

Führer privítal ministerského predsedu Tisa a počas dlhšieho výkladu mu opísal vývoj v Československu. Od jesene minulého roka zažilo Nemecko dve sklamania. Prvé vďaka Československu, ktoré čiastočne kvôli nedostatku dobrej vôle, čiastočne ako napr. v prípade Chvalkovského, zo slabosti, nedokázalo zabrániť tomu, aby politické pomery nenabrali taký smer, ktorý je pre Nemecko neúnosný. Československo môže ďakovať iba Nemecku za to, že nebolo viac okyptené. Nemecko bolo veľmi zdržanlivé, keď sa zrieklo jazykovej oblasti ležiacej na jeho hraniciach, len aby Československu zabezpečilo normálny životný priestor. Nemecko sa za to nedočkalo vďaky. V Nemecku neprišiel o pracovné miesto ani jeden Čech. Naopak, u nás bolo prijatých veľa Čechov. Neskrivil sa im ani vlas na hlave, nikto ich neurazil, ani ich nenapadol. Celkom ináč to vyzerá na českej strane. Proti Nemcom sa podnikli najprísnejšie opatrenia týkajúce sa prepúšťania. Tisíce z nich sa ocitli bez práce. Nemcov všade nejakým spôsobom provokovali alebo diskriminovali. Nemci sú pod stálym dozorom, takže ich situácia je horšia ako pred septembrovou krízou. Tento vývoj nie je v súlade s dohodami. V tlači sa Nemecko až do predvčerajška snažilo vystupovať absolútne lojálne. Tlač bola zdržanlivá a niektoré udalosti, ktoré sa tam stali, nezverejňovala, len aby sa udržala pokojná atmosféra. Česká tlač však v tom čase opakovane písala o Nemecku nepriaznivo, niektoré médiá neupustili od svojho systematického štvania. Pokračovali letáky a šepkaná propaganda. Česká tlač opisuje momentálny stav ako prechodnú záležitosť, v národe opakovane vzbudzuje nádeje na zmenu v neprospech Nemecka. Führer to Chvalkovskému už povedal a vyčítal mu, že sa tým opakovane leje olej do ohňa. Stredná Európa je určitý uzavretý hospodársky priestor, ktorý môže žiť len vtedy, keď je úplne slobodný. Potrebuje uvoľnenie. Geograficky je to dané už tým, že Čechy a Morava sú obklopené Nemeckom a Nemecko nikdy nestrpí vo svojom priestore zdroj nepokojov.

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore