Klikni pre podrobnosti...

Dr. Tiso ... uviedol všetky dôvody, ktoré priamo vynútili si politickú samostatnosť slovenského národa. Musíme vzdávať chválu Bohu, že splnila sa konečne krásna túžba celého slovenského národa a všetkých minulých jeho pokolení. A my s radosťou konštatujeme, že neboli márne tie obete, ktoré si uskutočnenie týchto túžob v dlhom a urputnom boji vyžiadalo. Slovenský národ vstal a postavil sa do radov ostatných samostatných národov, aby započal plniť svoje poslanie, aby prinášajúc zo svojej prirodzenej hĺbky kultúrnej hodnoty, stal sa platným a cenným členom celého ľudstva.

Potom predseda vlády prešiel na problémy, ktoré bolo treba riešiť tesne pred uskutočnením našej politickej samostatnosti. Spomenul urputné úsilie autonomistického pohybu, ktorý v prvom rade musel presvedčovať celých 20 rokov, že československý režim nie je slovenskej veci prajný a nemôže sa v ňom vyvinúť opravdový slovenský život. Tento boj bol tvrdý, my však verili sme a mali istotu, že náš boj vyhráme. Tak ako vtedy, tak i teraz po oslobodení pri našej budovateľskej práci potrebujeme mať vieru a istotu. Bolo by smiešne ešte i dnes veriť propagande, ktorá hlása tu i za hranicami, že Slovensko sa neudrží a musí sa k niektorej strane pričleniť. Predsa je absurdné, aby si nás niekto chcel získať len preto, aby na nás mohol doplácať. Predseda vlády sa ostro obrátil proti našepkávanej propagande, ktorá práve túto vieru a náš pocit istoty v budúcnosť chce rozvrátiť. Veľký vodca nemeckého národa Adolf Hitler podpísal s nami zmluvu, ktorou ručí za našu politickú samostatnosť na 25 rokov a ten veľký vodca mohutnej veľkej ríše, ktorý takto dopomáhal nám k prehláseniu samostatnosti, ten obávaný vodca, táto veľká svetová autorita, ktorá i Poľsko i Maďarsko nabádala ku garantovaniu našich hraníc, tento veľkolen pre parádu, na žiaden pád neurobil len pre parádu, na žiaden pád neurobil preto, aby nás a celý svet klamal. Z tejto zmluvy vyplýva, že slovenský národ 25 rokov má času slobodne sa rozvíjať, naberať síl, aby až týchto 25 rokov uplynie i bez cudzej pomoci mohol sa ubrániť a postáť na svojich nohách.


Slovák, r. 21, 1939, č. 101, s. 1, Nikto neotrasie v Slovákoch pocit istoty; tiež Slovák týždenník, r. 20, 1939, č. 19, s. 2, Slovenský štát povedieme v duchu Hlinkovom; Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 101, s. 1, Slovenský štát povedieme v duchu Hlinkovom; Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 101, s. 1, 25 rokov slobodného vývoja.

*Slovák týždenník v správe o zhromaždení uviedol inú časí prejavu: ... Dr. Tiso vyzdvihol význam Hlinkovho ducha a zdôraznil, že Hlinkov duch povedie i ďalej národ. Slovenský štát je dielo Hlinkovho ducha a preto tento Slovenský Štát povedieme v duchu Hlinkovom, ktorý ostáva medzi nami, lebo s ním sa stretáme, s jeho pamiatkou, s jeho slovami na každom kroku nášho života. Ministerský predseda venoval pietnu spomienku Hlinkoví, ktorý dával národu program, ktorého sa máme držať a na ňom budovať. Program Hlinkov „za Boha, za národ“ a jeho odkaz „Slováci, buďte jednotní a nepodajní“, pomôže nám pracovať, budovať, odstraňovať príčiny nejednotnosti a nebudeme trpieť malicherné hašterenie, alebo osobné akcie. Musíme byť oddaní národu a v práci myslieť nie na seba, ale len na Boha a národ a ducha zosnulého vodcu.