Klikni pre podrobnosti...

V deň, keď láska a povďačnosť nemeckého národa Vás obkľučujú a pozornosť celého sveta sa sústreďuje na Berlín, prichádzame do Berlína my v mene slovenského národa a slovenského štátu, aby sme Vám k Vášmu životnému jubileu blahoželali.

 

Pozdravujeme vo Vás, legendárneho bojovníka princípu národnostného, ktorý princíp umožnil Vám terajšie Vaše skvelé výsledky. Princíp tento je princípom prirodzeného zákona a len to, čo sa zakladá na prirodzenom zákone, má úspech a trvalý význam. V mene tohto princípu upravujete pomery medzinárodné, aby národy neboli roztrhané, ale v prirodzených zväzkoch aby boli jednotné. Toto je základ medzinárodného a svetového mieru. Týmto princípom upravujete aj vnútorné pomery toho-ktorého národa, lebo na národy podľa tohto princípu sa hľadí ako na usporiadanú rodinu, v ktorej má vládnuť rovnosť, právo a spravodlivosť. Toto zabezpečuje sociálny pokoj, blahobyt a lepšiu budúcnosť každého národa. Želáme Vám a prosíme Boha, aby Vám dal dlhý život, sily a úspech, že by ste na základe tohto princípu, v ktorom si zakladáme aj my, národ slovenský, lepšiu budúcnosť, mohli ďalej pracovať a bojovať za svetový mier a za vnútorný pokoj národov.


Slovák, r. 21, 1939, č. 93, s. 3, Legendárny bojovník národnostného princípu; tiež Slovák týždenník, r. 20, 1939, č. 18, s. 4, Veľmi vám ďakujem, že ste znovu prišli...; Slovenská pravda, r. 4,1939, č. 93, s. 3, Veľmi Vám ďakujem, že ste znovu prišli...; Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 91, s. 3, Slovenské želanie Hitlerovi.