Klikni pre podrobnosti...

Pomery v Slovenskom štáte sú skonsolidované a zlepšilo sa aj zahraničné ovzdušie v náš prospech. Prebudujeme zriadenie života v duchu autoritatívnom. Autoritatívny systém nás povedie i pri zreorganizovaní Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. O týchto otázkach denná tlač dala už dosť zreteľné obrysy, takže verejnosť je už o nich čiastočne informovaná.


Národnie noviny, r. 70, č. 90, s. 2, V duchu autoritatívnom prebudujeme náš život; tiež Slovenská politika, r. 20,1939, č. 88, s. 1, Predsedníctvo Hlinkovej slov. ľud. strany snemovalo; Slovenský robotník, r. 18, 1939, č. 16, s. 2, Zasadnutie predsedníctva HSĽS; Slovák, r. 21, 1939, č. 90, s. 1, Pred zasadnutím slovenského snemu.