Klikni pre podrobnosti...

Zľudovená pieseňRodný dom prezidenta Tisu vyhlasuje súťaž o najlepšiu hudobnú nahrávku piesne Verní svätého Tisu sme chlapci.

Súťaží sa o knihu Slovenskí generáli 1939-1945, ktorú získa autor najlepšej hudobnej nahrávky vybranej správcom Rodného domu prezidenta Tisu na základe týchto kritérií:

  1. kvalita hudobnej nahrávky,
  2. celkový dojem.

Hudobnú nahrávku je potrebné zaslať v zvukovom formáte alebo formou odkazu na verejné hudobné záznamové servery (youtube, vimeo...) na adresu mucenik @ jozeftiso.sk [vynechajte medzeru pred a po zavináči] najneskôr do 15. 1. 2014.

Ako predlohu pre autorov k súťažným hudobným nahrávkam pripájame zhudobnený text piesne a hudobný motív:

Výherca bude vyhlásený do 31. 1. 2014. Výherca súhlasí s budúcim nakladaním s dielom podľa uvážení správy Rodného domu prezidenta Tisu. Samotná pieseň bude od 2. ročníka Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu spievaná ako pochodová pieseň v záverečnej časti memoriálu na úmysel blahorečenia mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore