Klikni pre podrobnosti...

Pieseň na rezký nápev ukrajinskej zľudovenej piesne Chlopci iz lisu (Хлопці із лісу) „Verní svätého Tisu sme chlapci“ možno dnes považovať za slovenskú zľudovenú pieseň žilinsko-bytčianska, ktorá vypovedá o nadchnutí sa kresťanskými ideálmi Jozefa Tisu mladou slovenskou generáciou.

Text:

Hej, vybojujte Vy Sloveni spásu,
vodou výkupnou krstení chlapci.
Hej, vymodliac si na Vzkriesenie slávu,
brániac národ sme domuobranci!

Hej, neľúto im satanovho pádu,
chlapci martýra Tisu sú štvanci.
Hej, vrahov znesúc do čertovho rádu,
verní svätého Tisu sme chlapci!

Hej, svätými sa dvojkrížami chránia,
zákon krvi i cti nesúc si v srdci.
Hej, zločertovi nedajú mu spánia,
mstiaci rodu sme roduobranci!

Hej, Jozefovi Tisovi sme synmi,
ktorých špagátom ku nemu pripli.
Hej, oddanosťou Bohu Pánu vinní
Hej, my sme, vinia nás satana kripli!

Refrén:

Raz – dva – tri, chlapci Tisu...
Raz – dva – tri, sme na stráži...
Stráž! Stráž! nech, dneska dni sú,
Krista Kráľa panstva na zemi!

Raz – dva – tri, chlapci Tisu...
Raz – dva – tri, sme na stráži...
Páľ! Páľ! už, teraz dni sú,
Krista Pána cárstva na nebi!

Akordy a prízvuky:

Pieseň Verní svätého Tisu sme chlapci

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore